Skip to content

Szybka utrata gęstości mineralnej kręgosłupa po transplantacji nerek ad

2 lata ago

480 words

Badanie zostało zatwierdzone przez Institutional Review Board for Human Use w University of Alabama w Birmingham i każdy pacjent wyraził świadomą zgodę. Projekt badania
Oznaczono biochemiczne markery metabolizmu kostnego, określono gęstość drugiego, trzeciego i czwartego kręgu lędźwiowego oraz trzonu kości promieniowej, a następnie wykonano analizę histomorfometryczną próbek biopsyjnych kości transiliaka w momencie przeszczepu i sześć miesięcy później. Pomiary gęstości mineralnej kości kręgosłupa powtórzono 18 miesięcy po transplantacji.
Immunosupresja
Terapia immunosupresyjna obejmowała minilotową globulinę antylimfoblastyczną do indukcji i azatioprynę, prednizon i cyklosporynę do utrzymania u biorców dopasowanych do dawców dla jednego haplotypu lub bez haplotypów; składał się z azatiopryny, prednizonu i cyklosporyny u biorców pasujących do dwóch haplotypów. Dawka prednizonu wynosiła 0,5 mg na kilogram masy ciała na dobę w ciągu pierwszych trzech tygodni po operacji, po czym stopniowo zmniejszano ją do 0,15 do 0,20 mg na kilogram dziennie przez sześć miesięcy. Leczenie cyklosporyną rozpoczęto w dawce od 8 do 10 mg na kilogram dziennie, gdy ustalono zadowalającą czynność nerek. Dzienna dawka była stopniowo zmniejszana do 4 do 6 mg na kilogram sześć miesięcy po transplantacji i do 3 do 4 mg na kilogram jeden rok po transplantacji. Wszyscy pacjenci otrzymywali cyklosporynę przez okres jednego roku, po czym zaprzestano jej w siedmiu. W trakcie badania dawka azatiopryny wynosiła 1,50 do 1,75 mg na kilogram dziennie. Epizody ostrego odrzucenia przeszczepu występujące w ciągu sześciu miesięcy po przeszczepie były leczone przeciwciałem monoklonalnym OKT3 (Ortho Pharmaceutical, Raritan, NJ). Epizody, które były oporne na leczenie OKT3 lub które wystąpiły ponad sześć miesięcy po transplantacji leczono dużymi dawkami glukokortykoidów: g metylprednizolonu dożylnie na dobę, łącznie 3 dawki, w połączeniu z 5 mg prednizonu na kilogram dziennie (maksymalne dawka dzienna, 400 mg), którą zmniejszono do 15 mg na dobę o sześć tygodni. Aby obliczyć skumulowaną dawkę prednizonu, dawka metyloprednizolonu została przekształcona w równoważną dawkę prednizonu poprzez pomnożenie go przez 1,25.
Pomiary laboratoryjne
Stężenie wapnia, fosforu i fosfatazy alkalicznej oznaczano po całonocnym poście, przy użyciu skomputeryzowanego AutoAnalyzer Technicon SMAC-II (Technicon, Tarrytown, NY). Stężenie nienaruszonego parathormonu w surowicy mierzono za pomocą zestawu do oznaczania Allegro (Nichols Institute, San Juan Capistrano, CA) .9 Stężenie kalcidiololu i kalcytriolu w surowicy mierzono zgodnie z modyfikacjami wcześniej opisanych metod. 10 11 12 Analizy biochemiczne przeprowadzono w duplikat na końcu badania. Przedziały dla normalnych wartości określono przez test 100 normalnych osobników w wieku 20 do 60 lat.
Badanie gęstości kości
Gęstość kości kręgu mierzono metodą absorpcjometrii podwójnego fotonu aparatem NOVO BMC-Lab 22a (Scan Detectronic Laboratories, Hadsund, Dania). Wyniki pomiaru drugiego, trzeciego i czwartego kręgu lędźwiowego wyrażono w gramach hydroksyapatytu podzielonych przez rzutowany obszar kręgów w centymetrach kwadratowych
[podobne: zsz brusy, unimet mielec, aktywator wody atara golden ]

0 thoughts on “Szybka utrata gęstości mineralnej kręgosłupa po transplantacji nerek ad”