Skip to content

Sąd Najwyższy i cele medycyny ad

2 lata ago

598 words

Granice medycyny – stwierdził Trybunał – są dla zawodu do ustalenia w ramach prawa stanowego. To, co wyłania się z tego i innych orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących dopuszczalnych ról medycyny, jest mniej zasadą niż skłonnością – skłonnością do dawania lekarzom sporego głosu w sprawie wykorzystania ich rzemiosła. Ta skłonność była widoczna w jedynym innym zaangażowaniu Trybunału w sprawę samobójstwa wspomaganego, w dwóch decyzjach z 1997 r. Odrzucających konstytucyjne wyzwania dla przepisów państwowych zakazujących go.
Pisząc do Trybunału w jednym z tych przypadków, Washington v. Glucksberg, zmarły prezes Sądu Najwyższego William Rehnquist powiedział, że państwa mają interes w ochronie integralności i etyki zawodu lekarza , co jest korzystne, gdy sądy rozważają, czy prawo ograniczające wolność jest racjonalnie powiązana z uzasadnionymi interesami państwa. Rehnquist przytoczył stanowiska zajmowane przez grupy lekarzy, w tym American Medical Association (AMA), jako dowód na to, że wielu z nich uważa, że popełnianie samobójstwa jest niezgodne z rolą lekarza jako uzdrawiacza.
To, że Waszyngton i Gonzales przyniosły powierzchownie niespójne wyniki – jeden potwierdzający zakaz samobójstwa wspomaganego, drugi utrzymujący prawo na to zezwalające – odzwierciedla różne sposoby, w których Trybunał odwołuje się do profesjonalnej opinii na temat dopuszczalnych zastosowań leków. W obu przypadkach sędziowie dopuszczają stanowe prawa, częściowo na podstawie opinii lekarzy. W Waszyngtonie Trybunał opierał się na oświadczeniach etycznych z AMA i innych grup zawodowych (i odrzucał sprzeczne argumenty niektórych naukowców zajmujących się etyką), stwierdzając, że ustawa państwowa przeciwko samobójstwu wspomaganemu ma racjonalne podstawy iw ten sposób przechodzi konstytucyjną kontrolę. W Gonzales, poleganie Oregonu na wyrokach lekarzy i ich samokontroli wpłynęło na odmowę przez Sąd zgody na to, by Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych zakazał jej.
Dla pewności, zawód medyczny nie ma carte blanche, aby określić swoją własną rolę społeczną.1 Na przykład, Trybunał orzekł w zeszłym roku, w Gonzales przeciwko Raich, że władza Kongresu w zakresie regulacji handlu międzystanowego pozwala temu barowi ograniczyć stosowanie terapeutyczne marihuanę, nawet jeśli zezwala na to prawo stanowe, a sąd kliniczny (poparty dowodami) to popiera. Aktualne i proponowane ograniczenia dotyczące aborcji, klonowania terapeutycznego i technologii podnoszących sprawność fizyczną i umysłową to inne przykłady.
Opinia lekarska wpływa jednak na takie ograniczenia poprzez niezliczone ścieżki, zarówno na poziomie polityki publicznej, jak i oceny klinicznej każdego przypadku. Obowiązki ustawodawcze, zeznania ekspertów w postępowaniach sądowych i agencyjnych oraz stanowiska zajmowane w przełomowych procesach sądowych należą do środków, za pomocą których profesja medyczna kształtuje swoją społeczną rolę w negocjacjach z innymi podmiotami politycznymi i prawnymi.
Ostatnie wysiłki Sądu Najwyższego mające na celu wzmocnienie autorytetu państw wobec rządu federalnego zwiększyły wpływ medycyny. Towarzystwa medyczne mają znaczny wpływ na ustawodawstwo stanowe – poziom wpływów podkreślany jest przez rozprzestrzenianie się przepisów państwowych w zarządzanej opiece i ograniczających odpowiedzialność medyczną. A prawo stanowe dotyczące nadużyć i kontroli odmów ochrony medycznej spogląda na zwyczaje medyczne jako główne źródło standardów opieki2.
Nawet gdy sędziowie traktują prawo federalne jako kontrolujące, wykazali znaczny szacunek społeczności medycznej, tak aby umożliwić zrozumieniu roli, jaką ma w swoim zawodzie, kształtowanie treści federalnych praw konstytucyjnych.
[więcej w: szpital górniczy sosnowiec poradnie, twoja poczta expro, darsonval przeciwwskazania ]
[więcej w: unimet mielec, twoja poczta expro, darsonval przeciwwskazania ]

0 thoughts on “Sąd Najwyższy i cele medycyny ad”