Skip to content

Czy możemy powiedzieć nie Wyzwanie racjonowania opieki zdrowotnej

2 lata ago

533 words

Ponad 20 lat temu Henry Aaron i William Schwartz twierdzili w The Painful Prescription: Rationing Hospital Care (Waszyngton, DC: Brookings Institution Press, 1984), że wybuchowy wzrost kosztów opieki zdrowotnej ostatecznie zmusi Stany Zjednoczone do znalezienia sposób na racjonowanie. Racjonowanie oznaczało odmowę opieki, która przynosiła korzyści pacjentom w przypadkach, w których korzyść ta była mniejsza niż koszt. W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił cudowny postęp techniczny, ale niewielki sukces w utrzymaniu kosztów, a roczny koszt amerykańskiej opieki zdrowotnej gwałtownie zbliża się do 2 trylionów dolarów. W tym nowym badaniu Aaron i Schwartz ponownie twierdzą, że wydatki medyczne będą musiały być ostatecznie ograniczone, i spoglądają na Wielką Brytanię, aby zobaczyć, jakiego rodzaju kompromisów i racjonowania zmian kulturowych mogą wymagać. Książka opisuje najpierw brytyjski system opieki zdrowotnej i pokazuje, w jaki sposób stawki za używanie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii różnią się w przypadku wybranych chorób, procedur i diagnostyki związanych z dużymi biletami. National Health Service (NHS) zapewnia około 80 procent brytyjskiej opieki zdrowotnej, a lekarze ogólni jako strażnicy opieki specjalistycznej i szpitalnej. Główną zaletą małego sektora prywatnego nie jest wyższa jakość, ale ograniczone oczekiwania na wizyty u specjalistów lub operacje planowe.
Jak więc Brytyjczykom udało się wydać o 60 procent mniej per capita niż my. Zamiast naszego rozdrobnionego systemu z ogromnymi kosztami administracyjnymi i brakiem skutecznych sposobów ograniczania nieuprawnionych wydatków przez ubezpieczonych pacjentów, ogólne wydatki na NHS są ustalane przez Parlament, a efektywna alokacja zasobów jest celem polityki. Odźwierni wykorzystują swój autorytet jako lekarzy, aby przekonać mniej wymagającą grupę pacjentów, że agresywne leczenie nie jest uzasadnione. Głębokie poparcie dla egalitarnej NHS utrzymuje się pomimo rygorystycznych ograniczeń budżetowych. Koszty nakładów są niższe: przeciętny lekarz w Wielkiej Brytanii zarabia mniej niż połowę mniej niż przeciętny lekarz w Stanach Zjednoczonych. Wprowadzenie nowych terapii – szczególnie tych wymagających specjalistycznego sprzętu – jest znacznie wolniejsze. Łatwiej jest powiedzieć pacjentom, że opieka jest po prostu niedostępna, niż powiedzieć, że nie mogliby oni w wystarczającym stopniu skorzystać z dostępnego leczenia dla NHS, aby to zapewnić. Zabiegi takie jak dializa, intensywna terapia i agresywna opieka terminalna są na ogół dużo bardziej ograniczone niż takie usługi w Stanach Zjednoczonych; preferowane są terapie o większych potencjalnych korzyściach dla zdrowia.
Ostatecznie te porównania są bardziej interesujące niż pomocne – nie jesteśmy Brytyjczykami, a na koniec, kiedy autorzy omawiają, jak mogłaby wyglądać racjonowana opieka zdrowotna w Stanach Zjednoczonych, brytyjskie przykłady pozostają w tyle. Zamiast tego patrzą bezpośrednio na to, co musiałoby się zmienić, aby ograniczyć opiekę o niskiej wartości. Paradoksalnie sugerują, że zapisanie ponad 40 milionów Amerykanów bez ubezpieczenia zdrowotnego pozwoliłoby na ograniczenia administracyjne ze strony ubezpieczycieli lub rządu. Aby odmówić opieki, potrzebowalibyśmy zmian w postawach zarówno lekarzy, jak i pacjentów, a także zmian w zakresie etyki lekarskiej, prawa nadużyć i decyzji inwestycyjnych. Rozważenie, czy i jak takie zmiany mogą wystąpić, jest najcenniejszą częścią książki.
Emmett Keeler, Ph.D.
RAND, Santa Monica, CA 90407

[hasła pokrewne: psychoterapia rodzinna, dentysta na nfz kraków, medicomp ]
[podobne: zsz brusy, dentysta zgorzelec, lemar olsztyn ]

0 thoughts on “Czy możemy powiedzieć nie Wyzwanie racjonowania opieki zdrowotnej”