Skip to content

Choroby tarczycy po leczeniu choroby Hodgkina ad 6

2 lata ago

188 words

Był to pierwszy rozpoznany objaw dysfunkcji tarczycy u 20 pacjentów. Jednakże u 5 pacjentów stwierdzono jawną niedoczynność tarczycy i 5 subkliniczną niedoczynność tarczycy od 10 do 94 miesięcy (średnia, 41), zanim postawiono im diagnozę nadczynności tarczycy, a wszyscy 10 z nich otrzymali terapię tyroksyną. Siedemnastu z 30 pacjentów z nadczynnością tarczycy miało także infiltracyjną oftalmopatię. Czterej inni pacjenci, u których rozwinęła się infiltracyjna oftalmia, również dostali diagnozę choroby Gravesa-Basedowa: w momencie rozpoznania u trzech stwierdzono niedoczynność tarczycy, a u jednego stwierdzono eutyreozę. Średnio 34 pacjentów, u których rozwinęła się choroba Gravesa-Basedowa, miało 25 lat, gdy rozpoczęli leczenie choroby Hodgkina (zakres od 9 do 45). Osiemnaście było mężczyznami, a 16 było kobietami. Ryzyko aktuarialne choroby Gravesa-Basedowa wynosiło 3 procent u pacjentów otrzymujących ponad 30 Gy, procent u pacjentów, którzy otrzymali 7,5 do 30 Gy, i 2 procent wśród 110 pacjentów, którzy nie byli poddawani napromienianiu tarczycy. Annualized częstość występowania choroby Gravesa-Basedowa nie są dostępne dla wyraźnie porównywalnych normalnej populacji. Jednakże oszacowanie względnego ryzyka choroby Gravesa-Basedowa po leczeniu choroby Hodgkina mieściło się w zakresie od 7,2 (przedział ufności 95%, 4,8 do 9,6; P <0,00001), na podstawie stawek w okręgu Olmsted w stanie Minnesota, 40 do 20,4 (95 procent przedziału ufności, 13,5 do 27,3, P <0,00001), na podstawie stawek w Malmö, Szwecja. 41 Bezwzględne ryzyko mieściło się w zakresie od 170 do 188 przypadków na 100 000 osobolat. Wyższe szacunki są oparte na częstości występowania zgłaszanych ze Szwecji, które są bardziej aktualne niż te z Minnesoty i są określone według płci. Analiza jednoczynnikowa wykazała, że wiek, płeć, dawka promieniowania i ekspozycja na chemioterapię nie były istotnymi czynnikami ryzyka choroby Gravesa-Basedowa. Tyreotoksykoza z niskim wychwytem radiojodu
Przemijająca, umiarkowanie objawowa tyreotoksykoza rozwinęła się u sześciu pacjentów, bez powiększenia tarczycy i tkliwości zgodnej z cichym zapaleniem tarczycy (Tabela 1). Pięć przypadków wystąpiło 10 do 24 miesięcy po napromieniowaniu szyi, a jedno miało miejsce 15 lat po napromieniowaniu. Wszyscy mieli podwyższony poziom tyroksyny w surowicy i niskie stężenia tyreotropiny oraz niski wychwyt radioaktywny przez tarczycę. U wszystkich sześciu pacjentów w ciągu dwóch do trzech miesięcy rozwinęła się niedoczynność tarczycy, którą następnie leczono. Trzech pacjentów otrzymało tylko radioterapię, a trzech otrzymało leczenie skojarzone z powodu choroby Hodgkina.
Choroba guzowata tarczycy
Nieprawidłowe nieprawidłowości tarczycy zidentyfikowano u 48 pacjentów w okresie od 1,5 do 25 lat po leczeniu: u 44 pacjentów wystąpiły guzki, a u 4 pacjentów z eutroidyką lub niedoczynnością tarczycy stwierdzono symetryczne powiększenie tarczycy, które zostało zdiagnozowane jako zapalenie tarczycy Hashimoto. Dziewięciu pacjentów otrzymywało tyroksynę po wykryciu wyczuwalnej nieprawidłowości. Dwunastu pacjentów miało samotne, klinicznie łagodne guzki, które podczas skanowania skanowały radiojod i były leczone zachowawczo. Cztery guzki zostały zidentyfikowane jako cyst koloidalne za pomocą ultrasonografii i badania aspiratów. Badanie kliniczne tarczycy wykazało, że u dwóch pacjentów występuje wola wieloguzkowa. U 26 pacjentów podejrzewano chorobę złośliwą z guzkami, które wykazywały zmniejszony wychwyt radiojodu
[podobne: atara golden, metformax sr 500, trafico ]

0 thoughts on “Choroby tarczycy po leczeniu choroby Hodgkina ad 6”