Skip to content

Choroby tarczycy po leczeniu choroby Hodgkina ad 5

2 lata ago

357 words

Ponieważ dawka promieniowania wzrastała wraz z wiekiem u dzieci, analizy jednoczynnikowe i wieloczynnikowe przeprowadzono oddzielnie dla 272 dzieci (wiek poniżej 17 lat) i 1405 osób dorosłych (tabela 2). U dzieci zwiększająca się dawka promieniowania była głównym związkiem ryzyka późniejszej niedoczynności tarczycy (ryzyko względne wzrosło o 1,06 na szarość, P = 0,000001). Zwiększenie wieku było związane z nieznacznie zwiększonym ryzykiem niedoczynności tarczycy w analizie jednoczynnikowej, ale nie było znaczącym kofaktorem w analizach wieloczynnikowych. Seks nie był istotnym czynnikiem ryzyka niedoczynności tarczycy u dzieci. U dorosłych poddanych radioterapii tarczycy, seks żeński był głównym jednowymiarowym czynnikiem ryzyka niedoczynności tarczycy, po którym nastąpiła ekspozycja na chemioterapię, zwiększającą się dawkę promieniowania i młodszy wiek po rozpoczęciu leczenia. Analiza wieloczynnikowa wykazała, że u kobiet ryzyko względne niedoczynności tarczycy było 1,6 razy większe niż u mężczyzn. Względne ryzyko niedoczynności tarczycy zwiększyło się o 1,02 na szarość ekspozycji na promieniowanie, wzrosło o 1,42 z dodatkiem chemioterapii do radioterapii tarczycy i spadło o 0,99 z każdym kolejnym rokiem życia. Techniki napromieniowania płaszcza ewoluowały znacząco podczas okresu tego badania. Większość pacjentów leczonych w latach 1961-1970 otrzymywało dawkę od 2,2 do 2,75 Gy dziennie, do całkowitej dawki 44,0 Gy. Pola przednie i tylne były leczone w kolejne dni. Dawka na frakcję została zmniejszona w okresie od 1971 do 1980 roku, a zwiększono stosowanie chemioterapii. Od 1981 r. Większość pacjentów była leczona codziennie od 1,5 do 2,0 Gy, z polami zarówno przedniej jak i tylnej leczonymi każdego dnia, co znacznie zmniejsza dawkę dzienną w okolicy tarczycy. Ryzyko niedoczynności tarczycy oceniano zgodnie z dekadą, w której rozpoczęto leczenie, aby ocenić, czy intensywność radioterapii wpłynęła na rozwój niedoczynności tarczycy. Ryzyko aktuarialne niedoczynności tarczycy ogólnie paradoksalnie znacznie wzrosło wraz z każdą postępującą dekadą, chociaż skumulowane prawdopodobieństwo niedoczynności tarczycy było podobne dla wszystkich dekad (skumulowane ryzyko jawnej lub subklinicznej niedoczynności tarczycy: 1961 do 1970, 32 procent, 1971 do 1980, 42 procent i 1981 do 1990, 38 procent, wszystkie wartości P <0,0014). Ryzyko aktuarialne jawnej niedoczynności tarczycy nie różniło się istotnie w zależności od dekady, chociaż skumulowane prawdopodobieństwo jawnej niedoczynności tarczycy nieznacznie spadło, ale nie znacząco (1961 do 1970, 19 procent, 1971 do 1980, 13 procent i 1981 do 1990, 10 procent) . Zwiększone tempo diagnozy subklinicznej niedoczynności tarczycy wydaje się być odpowiedzialne za ogólne zwiększone ryzyko niedoczynności tarczycy (skumulowane prawdopodobieństwo subklinicznej niedoczynności tarczycy: od 1961 do 1970, 12 procent po 24 latach obserwacji, od 1971 do 1980, 28 procent po 16 latach; i 1981 do 1990, 28 procent w wieku 6 lat, wszystkie wartości P <0,0001). Tendencje te odzwierciedlają poprawę dokładności testów laboratoryjnych funkcji tarczycy, zwiększoną świadomość kliniczną w zakresie dysfunkcji tarczycy i częstsze badania oraz zwiększoną inkorporację chemioterapii w ciągu kolejnych dziesięcioleci.
Nadczynność tarczycy
Nadczynność tarczycy Gravesa (rozlany wola, wolna od surowicy tyroksyna i niskie stężenie tyreotropiny w surowicy oraz zwiększone wychwyt radioaktywny przez tarczycę) rozwinęła się u 30 pacjentów od 3 tygodni do 18 lat po rozpoczęciu leczenia choroby Hodgkina (średnia, 5,3 roku)
[patrz też: darsonval przeciwwskazania, winobranie zielona góra 2014, stanwex ]

0 thoughts on “Choroby tarczycy po leczeniu choroby Hodgkina ad 5”