Skip to content

CD4 + Niezmienny T-Komórkowy Receptor + Naturalne Zabójcze T Komórki w Astmie oskrzelowej ad 7

2 lata ago

542 words

Wyniki te sugerują, że jedna podgrupa niezmiennych komórek T naturalnych zabójców (tych wytwarzających cytokiny Th2 i eksprymujących CD4) jest wybiórczo rekrutowana lub ekspandowana w płucach pacjentów z astmą oskrzelową, ale nie w płucach pacjentów z sarkoidozą. Dyskusja
Nasze badania pokazują, że niezmienne komórki T zabójcy CD4 + i CD3 + są obfite w płucach pacjentów z przewlekłą astmą, ale są praktycznie nieobecne w płucach kontrolnych i pacjentów z sarkoidozą. Potwierdziliśmy poprzednie badania6,7, pokazując, że limfocyty T w płucach pacjentów z astmą wyrażały marker powierzchniowy komórki CD4 i wytwarzały cytokiny Th2, interleukinę-4 i interleukinę-13, ale nie interferon-. – czyli te komórki T typowy profil cytokin konwencjonalnych limfocytów CD4 + Th2. Jednakże wykazaliśmy, że znaczna część (63 procent) płucnych komórek T CD4 + u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej uporczywą astmą (i 73 procent komórek CD3 +) wyrażała niezmienny receptor komórek T, a zatem są niezmiennymi naturalnymi zabójcami Limfocyty T, a nie konwencjonalne limfocyty Th2. Obfitość niezmiennych komórek T zabójców płucnych u pacjentów z astmą, które wykryliśmy, jest zaskakująca, ale odkrycie to odzwierciedla w modelach mysich astmę alergiczną, wykazując istotną rolę niezmiennych naturalnych komórek T zabójców w rozwoju wywołanej alergenem nadreaktywności dróg oddechowych. 15,16 Co więcej, zaskakujące jest to, że niezmienne naturalne komórki T zabójcy są obecne w płucach pacjentów z astmą, ale nie w płucach pacjentów z sarkoidozą, zaburzeniem wielonarządowym obejmującym głównie płuca. Zarówno pacjenci z sarkoidozą, jak i ci z astmą mają dużą liczbę komórek T CD4 + w płucach, ale u pacjentów z astmą limfocyty T wydzielają interleukinę-4 i interleukinę-13, podczas gdy u pacjentów z sarkoidozą limfocyty T wydzielają raczej interferon-. niż interleukina-4 i interleukina-13,22,23
Duża liczba niezmiennie naturalnych komórek T zabójców w płucach pacjentów z astmą jest uderzająca, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że komórki te stanowią mniej niż 0,1 procent komórek jednojądrzastych i mniej niż procent komórek T CD4 + we krwi obwodowej. 24 Ponadto, nasze odkrycie, że ponad 90 procent niezmienniczych komórek T naturalnych zabójców w płucach pacjentów z astmą to komórki CD4 +, podczas gdy tylko około 50 procent niezmiennych komórek T naturalnych zabójców w krwi obwodowej to komórki CD4 +, sugeruje że podgrupa niezmiennych komórek T naturalnych zabójców jest rekrutowana i wzbogacana w płucach, co prowadzi do poziomów w płucach, które są 100 razy wyższe niż poziom we krwi obwodowej. Preferencyjna rekrutacja niezmiennych komórek T naturalnych zabójców może być związana z różną ekspresją receptorów chemokin w podgrupie komórek CD4 +, które są niezmiennymi komórkami T naturalnego zabójcy – podgrupa uważa, że preferencyjnie produkuje interleukinę-4 i interleukinę-13.25-28. nasze badanie wskazuje, że immunologia astmy musi być badana nie przez badanie krwi obwodowej, ale raczej poprzez ocenę komórek z wnętrza płuc. Zasada ta może również odnosić się do innych chorób, w których doniesiono, że niezmienne komórki T naturalnych zabójców odgrywają ważną rolę.
Aby zidentyfikować niezmienne komórki T zabójców naturalnych, wykorzystano tetramery CD1d zawierające .-galaktozyloceramid, przeciwciało monoklonalne 6B11 lub oba, uważane obecnie za najbardziej czułe i specyficzne odczynniki do wykrywania niezmienniczych komórek T naturalnych zabójców.
[więcej w: szpital górniczy sosnowiec poradnie, trombofilia diagnostyka, oddział rehabilitacji kardiologicznej ]
[podobne: hemikolektomia, bosman mogilno, stanwex ]

0 thoughts on “CD4 + Niezmienny T-Komórkowy Receptor + Naturalne Zabójcze T Komórki w Astmie oskrzelowej ad 7”